Quên mật khẩu

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6 Reset/Auto Reset
Experience5000x Dynamic
Master Experience5000x Dynamic
Drop20% (Hệ thống nhặt tự động)
Tổng số tài khoản18,611
Tổng số nhân vật9,339
Tổng số Guilds23

Top Level+

PlayerLevel
Chot141800
Xammong800
TrumBoss800
MEDIA all media