News

Update V002 - 26/09/2023

Update V002

- Thông báo giết boss sẽ chuyển sang chữ xanh góc trái màn hình

- Thêm box Jewel giá 50.000.000 zen, ném có random tỷ lệ rớt Bless, Soul, Life

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Viết bởi Administrator, September 26, 2023

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6 Episode 18 Megamu Developer
Experience100x - 2x Dynamic (Giảm dần theo reset)
Master Experience5x Dynamic
Drop20% (Hệ thống nhặt tự động)
Tổng số tài khoản18,568
Tổng số nhân vật9,237
Tổng số Guilds22

Top Level+

PlayerLevel
Chot141740
JunJun727
Saitama705
MEDIA all media