News

Update V003 for Newbie và Event

Update V002

- Buffwc và Buffzen nay có thể mua thời gian từ 1 - 10 tiếng, cụ thể lệnh như sau /buffzen sogio - /buffwc sogio

- Hỗ trợ các nhân vật dưới 10 reset Exp X2

- Auto diễn ra các sự kiện King PVP, Last Man, Guid Vs Guild, theo khung giờ và phần thường như bên dưới

Update tiếp theo sẽ có trong vài ngày tới

- Map Arena cho newbie

- Fix bug Spot quái bị vướng trong tường

- Thêm 2 event Capture Flag và Race

- Bật tính năng cộng hưởng và update Ring Pendan

Trân trọng !

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tên Event Map tham gia King Pvp Thời gian Map Event 19:45 Last Man Map Event Phần thưởng Top =Ngôi sao may mắn Top Top2= box Top Box of kundun 5x2 Top Ngôi sao may mắn box Box of kundun 23:30 Guid vs Guid Top Map Event 23:00 Capture Flag Guid win 30.000.000 mỗi member Map Event 21:45 Race (Chạy Đua) Map Event Team thắng 30 000 000 zen mỗi member Top kill box jewel Top kill kundun ×2 Top box jewel Top kundun 5x2 Top 3= bless soul 21:15'

Viết bởi Administrator, September 27, 2023

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6 Episode 18 Megamu Developer
Experience100x - 2x Dynamic (Giảm dần theo reset)
Master Experience5x Dynamic
Drop20% (Hệ thống nhặt tự động)
Tổng số tài khoản18,568
Tổng số nhân vật9,237
Tổng số Guilds22

Top Level+

PlayerLevel
Chot141740
JunJun727
Saitama705
MEDIA all media