News

Thông báo bảo trì nâng cấp nhanh 10 phút vào 18h30 ngày 28/9

Thông báo bảo trì nâng cấp nhanh 10 phút vào 18h30 ngày 28/9
- Fix lỗi spot một số quái bị ẩn trong tường
- Update anti hack
- Sửa lệnh /buffzen /buffwc cũ thành /bzen sogio và /bwc sogio
- Tắt mua buff trong khi tham gia event
- Thay đổi drop zen trong Box kundun từ 30% xuống 20%
- Điều chỉnh thời gian event cụ thể như ảnh bên dưới

Trân trọng !

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'M THÔNG BÁO BẢO TRÌ NHANH 10 PHÚT'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tên Event Map tham gia King Pvp Thời gian Map Event 19:45 Last Man Map Event Phần thường Top Ngôi sao may mắn Top box jewel Top 3 Box of kundun 5×2 Top Ngôi sao may mắn Top box jewel Top Box kundun 5×2 20:45 Guid vs Guid Map Event 21:45 Capture Flag Guid win 30.000.000 mỗ—i member Map Event Chưa bật Race (Chạy Đua) zen mỗ—i member Map Event Team thắng Top kill 1=5 box jewel Top kill Box kundun Top box jewel Top Box kundun Top = bless soul 2 22:45'

Viết bởi Administrator, September 28, 2023

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6 Episode 18 Megamu Developer
Experience100x - 2x Dynamic (Giảm dần theo reset)
Master Experience5x Dynamic
Drop20% (Hệ thống nhặt tự động)
Tổng số tài khoản18,568
Tổng số nhân vật9,237
Tổng số Guilds22

Top Level+

PlayerLevel
JunJun727
Will711
Saitama705
MEDIA all media