News

Update 12:00 ngày 10/10 tiến tới hoàn thiện

💛Update 12:00 ngày 10/10 tiến tới hoàn thiện

❤️Yêu cầu out game, chạy lại laucher để cập nhật

1️⃣Thêm NPC Boss bán sách triệu hồi các boss mini để làm nhiệm vụ, sách bán giá 1000 zen, nhưng ném ra sẽ yêu cầu 1 lượng wcoin nhất định để triệu hồi, ví dụ: [Boss] Golden Budge ném ra sẽ cần 5 wcoin

2️⃣Thêm chức năng quay đồ ex rác tại Gobin chaos, 3 món đồ ext rác sẽ đổi ra được random box kundun 2 3 4

3️⃣Fix BC 7 8 và devil 6 7 chỉ có 1 boss lang thang

4️⃣Server Hunt đã mở, lược bỏ boss trong server HUNT, giờ đây server hunt chỉ để train hunt và săn lùng PK nhau

5️⃣X2 exp nay kéo dài với những nhân vật dưới 30 reset, trên 30 reset exp về như mặc định

6️⃣Fix các lỗi lặt vặt khác

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Thuể: 0% [NPC] Boss Camera 3D Switch Camera 30 Switch'

Viết bởi Administrator, October 9, 2023

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6 Episode 18 Megamu Developer
Experience100x - 2x Dynamic (Giảm dần theo reset)
Master Experience5x Dynamic
Drop20% (Hệ thống nhặt tự động)
Tổng số tài khoản18,568
Tổng số nhân vật9,237
Tổng số Guilds22

Top Level+

PlayerLevel
JunJun727
Will711
Saitama705
MEDIA all media