News

Bảo trì nhanh fix một số lỗi trong 10s

Bảo trì nhanh fix một số lỗi như sau, 10s tự động kết nối lại

1. Random lại vị trí hồi sinh Mini boss Gorgon tại Dungeon 1 2 3

2. Random vị trí hồi sinh Barog tại Lottower 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3. Fix lỗi một số quái vật hồi sinh trong thành Lorencia

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Viết bởi Administrator, September 7, 2023

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6 Episode 18 Megamu Developer
Experience100x - 2x Dynamic (Giảm dần theo reset)
Master Experience5x Dynamic
Drop20% (Hệ thống nhặt tự động)
Tổng số tài khoản18,568
Tổng số nhân vật9,237
Tổng số Guilds22

Top Level+

PlayerLevel
JunJun727
Will711
Saitama705
MEDIA all media