Đăng ký tài khoản mới
4 to 10 aplha-numeric characters long
4 to 10 characters long
Nhập lại mật khẩu của bạn
vui lòng sử dụng số điện thoại hợp lệ
Vui lòng nhập 7 chữ số bí mật

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6 Episode 18 Megamu Developer
Experience100x - 2x Dynamic (Giảm dần theo reset)
Master Experience5x Dynamic
Drop20% (Hệ thống nhặt tự động)
Tổng số tài khoản18,568
Tổng số nhân vật9,237
Tổng số Guilds22

Top Level+

PlayerLevel
Chot141742
JunJun727
Saitama705
MEDIA all media