Đăng ký tài khoản mới
4 tới 10 ký tự
4 tới 10 ký tự
Nhập lại mật khẩu của bạn
7 số - Sử dụng xoá nhât vật
10 số - Sử dụng kick nhât vật

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6.3 - Parafull
Experience1000x Dynamic
Master Experience1000x Dynamic
Drop20%
Tổng số tài khoản360
Tổng số nhân vật23
Tổng số Guilds0
MEDIA all media