Đăng ký tài khoản mới
4 tới 20 ký tự
4 tới 20 ký tự
Nhập lại mật khẩu của bạn
10 số - Sử dụng kick nhât vật
7 số - Sử dụng xoá nhât vật

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Giới thiệu & Hướng dẫn

Phiên bảnSeason 6.3 - Parafull
Experience5000x Dynamic
Master Experience5000x Dynamic
Drop20%
Tổng số tài khoản16,243
Tổng số nhân vật5,262
Tổng số Guilds1

Top Level+

PlayerLevel
DlGa522
4Teen493
2hondai442
MEDIA all media